zaterdag 28 april 2012

opdracht 3

Living gospel principles requires faith. Read about faith in the Bible Dictionary or True to the Faith. Faith in the Savior Jesus Christ leads to action. Choose a principle such as prayer, tithing, fasting, repentance, or keeping the Sabbath day holy. In your own home or another setting, plan and present a family home evening lesson about how faith helps you live that gospel principle. If possible, ask a family member to share an experience that has strengthened his or her faith. Share your own experiences as well. In your journal write down one of those experiences and describe your feelings about faith.

True to  the Faith
bible dictionary

Het komt er eigenlijk op neer dat geloof een hoop voor  iets wat je niet ziet maar wel waar is, dit geloof wordt groter naar maten je er wat mee doet. Zoals Alma uitlegt als we een zaadje hebben, moeten we geloof uitoefenen dat het werkelijk het juiste plantje voortbrengt. Ons geloof wordt groter als we het planten en het werkelijk begint te groeien, het wordt  pas zeker weten zodra de plant volgroeid is en we de vruchten kunnen plukken. Maar net zoals we bij elk nieuw zaadje weer geloof moeten oefenen en ons geloof versterkt wordt. Zo moeten we ook met elke leerstelling geloof oefenen en er wat mee doen pas na dat we het zien werken groeit ons geloof. Maar zodra we er niets meer mee doen sterft het ook weer af net als de plant die water voeding en een goede snoeibeurt nodig heeft. Heeft ons geloof ook voeding nodig en beproeving nodig om te groeien.

Toevallig had ik gisteren een ervaring waar iemand mij vragen stelde over gebed en ik de mogelijkheid had het haar uit te leggen en ook uit te leggen hoe geloof werkte. En aangezien we geen FHE hebben thuis vind ik dat een geweldige vervangende opdracht. Ik heb vaak gezien dat gebed in combinatie met geloof wonderen terweeg kan brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten